Projekty drobných stavieb

Drobné stavby majú doplnkovú funkciu k hlavným stavbám, nápriklad k rodinným domom. Drobné stavby nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie a z tohto dôvodu nie je nutné pred ich výstavbou vybavovať stavebné povolenie. Postačuje ohlásenie drobnej stavby. Ale aj k ohláseniu drobnej stavby je nutné predložiť stavebnému úradu návrh architektonického riešenia stavby s plošnými a výškovými parametrami zodpovedajúcimi drobnej stavbe. V tomto katalógu vám ponúkame projekty altánkov, prístreškov, garáží a záhradných domčekov. Samotný projekt vám nielenže dobre poslúži pri vybavovaní ohlásenia drobnej stavby, ale aj pri výstavbe. Súčasťou projektu je aj výpis materiálov potrebných na výstavbu, s ktorým si budete môcť jednoducho spočítať koľko vás bude stavba stáť.